Cao ban long

Cao ban long

Cao ban long, cao nhung hươu nguyên chất tại Hà Nội, tp HCM là nhung hươu qua xử lý ở nhiệt độ cao. Cao nhung hươu giúp cơ thể dễ hấp thụ hơn